Selimiye moskee Atjhestraat Enschede

Komt de gemeente Enschede tot inzicht?
Als het om behoud  van cultureel erfgoed gaat in de gemeente Enschede is er vaak sprake van opportunistisch beleid. Voorgenomen besluiten van de gemeente omtrent ons erfgoed gaan aan veel burgers en erfgoedorganisaties voorbij mede omdat blijkbaar economische belangen een veel hogere prioriteit hebben ook in de besluitvormingsprocedures. Culturele instellingen in Enschede betrappen de gemeente regelmatig op gebrek aan echte interesse voor instandhouding van historische gebouwen.  Zou de gemeente eigenlijk niet een vooraanstaande positie moeten innemen als het gaat om behoud van ons cultureel erfgoed?  Vooraf overleg met eigenaars, omwonenden, belanghebbenden en erfgoedorganisaties zou veel rumoer kunnen voorkomen en kan de besluitvorming alleen maar positief beïnvloeden. Maar de praktijk tot op heden is dat grondverkoop en verkoop van onroerend goed de hoogste prioriteit heeft. En daar waar de gemeente Enschede opdrachtgever is voor Het Oversticht om een advies op te stellen omtrent de waarde van een historisch gebouw wordt dit alleen gevolgd wanneer het zo uitkomt.
Met groot gebaar wil de gemeente Enschede nu het advies  van Het Oversticht wel volgen als het gaat om de moskee in de Athjestraat. Er is zelfs een voornemen om de gemeentelijke monumentstatus hierop van toepassing te verklaren. Voor de gemeente een risicoloos project want de gevolgen van de monumentstatus van de gebouwen Athjestraat 27 en 29  liggen volledig bij het bestuur van de Selimiye-moskee.  De moskee verhuis in 2022 naar Het Diekman en zie dan als eigenaar dit gemeentelijk monument maar eens “markt  conform” te verkopen.  Wat toch ook opvallend is dat de gemeente ruim 30 jaar geen belangstelling heeft gehad voor het gebruik van dit gebouw als moskee terwijl volgens het bestemmingsplan een woonbestemming van toepassing is, over handhaven gesproken.
Al met al het blijft het “gemeentelijk geklungel” ofschoon we er mogelijkerwijs een gemeentelijk monument bijkrijgen dat de moeite waard is.
Voor meer informatie: http://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/2018/08/23/moskee-atjhestraat/
Column 01 september 2019.
c'est le ton qui fait la musique
Op 15 augustus j.l. liet onze burgemeester Onno Veldhuizen in TC-Tubantia nog eens weten hoezeer hij waardering en respect heeft voor zijn eigen werkplek in Het Stadhuis van Enschede. Zowaar een van de mooiste Rijksmonumenten van Enschede waar de burgemeester zetelt.
En dat moet voor de gemeenteraad van Enschede toch een hint zijn geweest dat de raad zich bewust moet zijn of worden van het cultureel erfgoed van Enschede. Maar helaas, een voorstel om het monumentenloket te versterken haalde het niet en dat is meer dan jammer.
Enschede verdient een volwaardig monumentenloket al ondersteuning van monumenteigenaars en handhaven daar waar dat noodzakelijk is. Misschien moet de raad de toon van de burgemeester meer serieus nemen over de  welgemeende waardering voor het Stadhuis van Enschede.