Donatus Verzekeringen is Dé Kerken en monumenten verzekeraar van Nederland. Ooit opgericht vanuit de RK kerk met de bedoeling zich in onderlinge verbondenheid te verzekeren tegen brand. De Heilige Donatus, patroon van de bliksem is hier nog een sprekend voorbeeld van. Onderling verbonden, zonder winstoogmerk met bijzondere aandacht voor haar leden. In haar 165 jarige bestaan heeft de organisatie zich met name toegelegd op het verzekeren van gebouwen, inventarissen  en als intermediair ook aansprakelijkheid.
Waren het eerst de Rooms katholieke kerken en kloosters, later in de zestiger jaren voegden zich ook protestantse en andere denominaties bij Donatus.
Met haar 45 medewerkers tellende organisatie is zij in haar branche een speler van formaat. Specifieke expertise  is aanwezig op het gebied van schadebehandeling waarbij Donatus beschikt over een eigen technische buitendienst die de gebouwen als geen ander kent.

Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden.

Onderlinge Donatus Verzekeringen U.A.
Donatus verzekert kerkelijke gebouwen,  gebedshuizen en sinds 2010 ook de inmiddels ruim vertegenwoordigde en opkomende monumentenmarkt. Hierbij is te denken aan kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, boerderijen, molens, fortificaties, bunkers en industrieel erfgoed. Zowel particuliere als zakelijke monumenteneigenaren kunnen zich verzekeren bij Donatus.
Binnen het speelveld van politiek, wetenschap, bedrijfsleven maar ook midden in de samenleving verstevigt Donatus haar positie meer en meer.  Zo worden overeenkomsten gesloten met  de erfgoedsector en treedt Donatus op in de plaatselijke en landelijke politiek. Zij zoekt de media en neemt  deel aan diverse fora om de noodzaak voor zorg voor monumentaal ( religieus) erfgoed op de kaart te krijgen en te houden.
Het kabinet is begonnen met het vrijmaken van gelden om in de komende 5 jaar ondersteuning te bieden aan het behoud van monumentaal erfgoed. Met 325 mio  euro is dat een voorzichtige start.  Zo ziet Donatus ook dat steeds meer dat gemeenten nadenken over het afstoten dan wel het herbestemmen hun monumentaal vastgoed. Investeerders, her-ontwikkelaars maar ook ervaren spelers zoals Donatus zien hierin kansen. Kansen om op een goede wijze na te denken over de instandhouding van monumentaal erfgoed voor komende generaties.  Donatus zorgt voor adequate verzekeringsoplossingen. Verzekeren voorkomt geen schade maar compenseert financieel nadeel.
Donatus begroet u graag voor een nadere kennismaking.
mr. Gerhard Kuijt
Adviseur relaties
T: 073-5280087
E: g.kuijt@donatus.nl 

 

Verzekeraar Donatus geeft leden 40 procent premie terug
Donatus, verzekeraar van kerkgebouwen en monumenten te Rosmalen, gaat haar leden 40 procent van de voor 2019 ingelegde premies terugbetalen. Dat heeft de ledenraad besloten tegen de achtergrond van de nettowinst van 15,1 miljoen euro over het afgelopen jaar (2018: 6,1 miljoen).
De stijging van de winst is vooral het gevolg van goede beleggingsresultaten, terwijl ook het premie-inkomen verder is toegenomen naar 28,4 miljoen euro (was een jaar eerder 26,5 miljoen euro).
Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 42 procent van de ingelegde premies aan haar leden teruggegeven. “Dat past bij ons onderlinge karakter zonder winstoogmerk”, vermeldt het gisteren (donderdag 23 april) gepubliceerde jaarverslag.
In een commentaar op de resultaten verklaart de directie (Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis) vorig jaar 51 nieuwe kerkgebouwen van verschillende denominaties in verzekering te hebben genomen. Van de 57 kerkgebouwen die verkocht werden, is meer dan de helft van de nieuwe eigenaren ook weer bij Donatus verzekerd.
Opnieuw groei
“Met ruim 4.600 kerkgebouwen in portefeuille, is dit bestand opnieuw gegroeid. Het marktaandeel is daarmee onverminderd hoog. Ook het aantal particuliere en zakelijke monumenteneigenaren is verder gegroeid. Inmiddels komt 17 procent van de premie uit deze doelgroep. Donatus verzekert circa 8 procent van alle rijksmonumenten in Nederland”, aldus de directie.
Aansluitend bij de actuele situatie merken Van der Voorn en Eigenhuis verder op: “We leven op het ogenblik in het coronatijdperk. Door onze sterke solvabiliteitspositie van 202 procent aan het begin van de gezondheidscrisis, is onze continuïteit gegarandeerd en gaat de dienstverlening aan onze leden, hoewel door de regeringsmaatregelen beperkter, vrijwel gewoon door”.
Schade
De schaden eigen rekening waren met 8,6 miljoen euro circa 0,6 miljoen lager dan vorig jaar. Er deden zich grote branden voor in rk kerkgebouwen te Hoogmade en Hengelo. Door een effectief herverzekeringsprogramma bleef de schade beperkt tot een netto schadelast van 3 miljoen. In 2019 waren er 51 brandschaden met bijna 13 miljoen bruto schade. Door het geringe aantal stormschaden daalde het totaal aan gemelde schaden van circa 3.000 naar 2.000.
Resultaat en beleggingen
Het resultaat voor belastingen is 9,6 miljoen euro hoger dan in 2018. De beleggingsresultaten droegen hieraan bij voor 8,4 miljoen. Het rendement op de hele beleggingsportefeuille beliep circa 11 procent. De onderneming belegt in breed gespreide beleggingsfondsen, op basis van ESG-beleid.
Veranderprogramma
Binnen Donatus (46 medewerkers, totale verzekerde portefeuille meer dan 38 miljard) loopt een intern meerjarig veranderprogramma op het gebied van organisatie, producten en systemen. Doelstelling: het toekomstbestendig maken van het bedrijf.
Hierin zijn vorig jaar volgens de directie belangrijke stappen gezet, zoals aangescherpte merkidentiteit, een aangepast logo, een nieuwe huisstijl en website en een nieuwe organisatiestructuur. “Het uiteindelijk doel van het programma is de leden (nog) beter te ontzorgen bij behoud van het monumentale en religieuze erfgoed”.
Het complete jaarverslag staat op https://www.donatus.nl/actueel/rapportages

 

 

Monumenten in Dordrecht.

Donatus Verzekeringen is in 1852 opgericht als een zelfstandige en onderlinge verzekeraar  van kerken en kloosters. Later kwamen er  monumenten bij, waaronder historische buitenplaatsen, molens en forten. We beschikken over
 unieke bouwkundige kennis, grote verzekerings- technische ervaring en brede expertise.
Donatus verzekert de volgende monumentale gebouwen:
  • Rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • (Herbestemde) monumentale kerken en kloosters
  • Kastelen
  • Particuliere historische buitenplaatsen
  • Molens
  • Forten, bunkers en kazematten
 De verzekeringsmogelijkheden zijn afhankelijk van bestemming en gebruik van het monument.
Onderlinge verzekeraar Donatus is een onderlinge verzekeraar met uitgesloten aansprakelijkheid. Als de financiële situatie dit toelaat, wordt bij een positief resultaat een gedeelte van de premie terugbetaald aan de leden in de vorm van ledenrestitutie. Bij een eventueel negatief resultaat hoeven onze leden geen premie bij te betalen, want ze zijn niet aansprakelijk voor een tekort. Over de ledenrestitutie staat verderop in de brochure meer informatie.
Specialist in taxatie, inspectie en advies Het verzekeren van monumenten begint bij de bepaling van de herbouwwaarde. We houden nadrukkelijk rekening met de specifieke kenmerken van uw monument en geven u preventieadvies. In geval van schade adviseren en begeleiden wij u bij het herstel.
Lees hier de Donatus-monumentenbrochure de volledige brochure van Donatus,  Monumenten vertrouwd verzekerd Informatie over de monumentenproducten van Donatus Verzekeringen