De voormalige kapel in ziekenhuis de Stadsmaten.

Column.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan!
De staatsie muurschilderingen in de voormalige kapel van ziekenhuis de Stadsmaten blijven behouden. Althans dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van Ayfer Koç van het CDA. Sinds december 2018 stelt het CDA al kritische vragen over het behoud van de kapel c.q. de muurschilderingen en nu is er dan een “oprechte belofte”.
Ofschoon de gemeente Enschede op dit moment maar beperkte bevoegdheden heeft om de muurschilderingen te behouden heeft projectontwikkelaar LIFE ( de huidige eigenaar van de kapel) toegezegd met respect te zullen omgaan met deze muurschilderingen. Wat dat precies betekent is nog volledig onduidelijk.
In het ontwerpbestemmingsplan “Ariënsplein” is het klooster en de kapel aangemerkt als “Karakteristiek” Een aanvraag voor eventuele toekomstige sloop zal dan worden getoetst aan de beleidsregel “Koesteren Cultuurhistorie”
Deze aanduiding heeft echter betrekking op de kapel en niet op de muurschilderingen. Om het interieur te beschermen zal het cultuur historiebeleid moeten worden uitgebreid.  Of de kapel inclusief interieur moet als gemeentelijk monument worden aangewezen. Door de monumentencommissie is in haar onderzoek van december 2016 als erfgoed aangewezen; het standbeeld van Alphons Ariens, het gietijzeren hekwerk aan de Emmastraat, het kruis op het mortuarium en de kapel.
Snapt u het nog allemaal? De kapel en het klooster hadden volgens ons al lang de status van gemeentelijk monument moeten krijgen.

Enschede 01 mei 2019