Koetshuis, Weerseloseweg Enschede.

In het voormalige koetshuis aan de Weerseloseweg heeft Nieuwenhuijse Arends Bouwmanagement na de herbestemming en renovatie haar kantoorfunctie hier ondergebracht.
Bij de herstelwerkzaamheden van het koetshuis zijn oude bouwmaterialen (zoals bakstenen) hergebruikt.. Indien dit niet mogelijk bleek zijn bijvoorbeeld oude metselstenen gebruikt die qua uitstraling en eigenschappen (als hardheid) aansluiten bij het bestaande metselwerk.
Dit zelfde geldt voor het voegwerk. Het nieuwe voegwerk  is qua eigenschappen gelijk aan het bestaande voegwerk. Bij herstel van kozijn, ramen en deuren zijn dezelfde profileringen gebruikt als bestaand, en bij het aanhelen van houtwerk zijn de dezelfde houtsoorten gebruiken.
Bouwkundige wijzigingen aan het gebouw in verband met de herbestemming en functiewijziging zijn in de lijn van de bestaande architectuur uitgevoerd, zodat deze ingrepen geen afbreuk hebben gedaan aan de kwaliteit van het ontwerp

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk ontwerp A.J. Eggink September 1916.

Tijdens de procedure voor omgevingsvergunning is het verzoek ingediend om het koetshuis aan te wijzen als monument. Om een goed beeld te krijgen van het gebouw en de
cultuurhistorische waarden heeft een onafhankelijk bureau een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd welke is voorgelegd aan de monumentencommissie. De commissie stelt dat door de architectonische kwaliteit, de specifieke
en zeldzame gebouwtypologie en de historische waarde ten aanzien van de regionale geschiedenis, het pand gebaat is bij een monumentale bescherming. Ook nu, na de verbouwing heeft het pand nog steeds monumentale waarden en
wordt nog voldaan aan de criteria waardoor het gebouw kan worden aangewezen als gemeentelijk monument.
Het voormalige koetshuis heeft inmiddels de status van gemeentelijk monument.

Herziend Ontwerp 2019 Buro Anno 1998

De oorspronkelijke inrichting van het koetshuis

De herinrichting als kantoorruimte

In de redengevende omschrijving zijn in de waardestelling de volgende vier punten aangegeven die van belang zijn voor dit pand:
1. de goed bewaard gebleven hoofdopzet en dakvorm van het in nieuw historiserende bouwstijl, in opdracht van één van de textielfabrikanten bij een landhuis gebouwd koetshuis.
2. de grotendeels oorspronkelijke materialisering en detaillering van gevels en gevelopeningen met vullingen.
3. de, aan het grotendeels bewaard gebleven oorspronkelijke interieur met paardenboxen en standplaatsen, afleesbare oorspronkelijke functie.
4. de situering bij de Hof Espelo waarbij het een ensemble vormt met het vrijwel tegelijkertijd tot stand gekomen landhuis.

Sanitaire unit in de voormalige paardenstal