Hotel Atlanta Oude Markt 1990

In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw waren er verschillende verenigingen die het gebruik van alcohol wilden ontmoedigden. Drankmisbruik zorgde namelijk voor veel sociale problemen, onder meer bij arbeiders. Leden van de verenigingen – die jenever en bier zelf uiteraard altijd lieten staan – waren vaak te herkennen aan een blauwe knoop. Deze geheelonthouders werden daarom ook vaak ‘leden van de blauwe knoop’ genoemd.
Hotel Atlanta was een blauwe knoop hotel en er werd dus geen alcohol geschonken. De heer Soer geniet in Enschede vooral bekendheid als eigenaar van hotel Atlanta, dat hij 20 jaar uitbaatte en in 1990 verkocht.