Cultureel erfgoed en landgoederen hebben een hoge maatschappelijke waarde en zijn daarom bij uitstek geschikt voor cultureel ondernemen.
Het levert betrokkenheid op van de donateurs en vaak ook belangstelling in de media. Crowdfunding sluit hier naadloos bij aan: ook daarmee wordt betrokkenheid van de deelnemers verondersteld, en is het succes van de actie grotendeels afhankelijk van gegenereerde publiciteit. Hoe meer partijen kennis nemen van het project, des te groter is de kans dat partijen worden bereikt die bereid zijn om een financiële bijdrage te doen. Crowdfunding is een verzamelnaam voor diverse manieren, waarbij een geldvrager een grote groep geldgevers (de ‘crowd’) benadert, meestal via een internetplatform, om geld in te zamelen (‘funding’) ten behoeve van een specifiek project In essentie kan crowdfunding op vier verschillende manieren plaatsvinden:
- door donaties Er kan geld worden geschonken voor de realisatie van het project. Uit fiscale overwegingen kan het daarbij soms raadzaam zijn een afzonderlijke stichting (ANBI) op te richten.
- door sponsoring Het project kan worden ondersteund tegen een geringe (niet-financiële) tegenprestatie. Gezien de bijzondere aard van het cultuurhistorische erfgoed zijn er vaak veel mogelijkheden om de geldgevers iets symbolisch terug te geven.
- door het aantrekken van leningen Een geldgever verstrekt een lening, al dan niet achtergesteld, ten behoeve van het project tegen vergoeding van rente. - door investeringen Een geldgever krijgt dan een vorm van zeggenschap in het project.
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt de ontwikkelingen in de crowdfundingsector op de voet. Met name daar waar van de ‘crowd’ de verstrekking van leningen of het doen van investeringen wordt gevraagd, komt immers de Wet op het financieel toezicht (Wft) al snel in het vizier.
Het is dan zaak om de crowdfundingsactie zodanig vorm te geven dat niet tegen vergunningsvereisten wordt aangelopen, of bijvoorbeeld de aanvraag van een ontheffing en de publicatie van een prospectus verplicht worden gesteld. Dergelijke obstakels brengen namelijk niet alleen (aanzienlijke) kosten met zich, maar nemen doorgaans ook een hoop tijd in beslag.
Een zorgvuldige voorbereiding, ook op juridische gebied, is daarmee onontbeerlijk.​Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Diana Gunckel (advocaat Banking & Finance) of Chantal Kolk (kandidaat-notaris Onroerendgoedrecht), beiden lid van de Branchegroep Cultureel Erfgoed en Landgoederen van KienhuisHoving N.V. te Enschede.
KienhuisHoving Advocaten en Notarissen. T (053) 480 42 00 F (053) 480 42 99 E ​info@kienhuishoving.nl