Voormalige kerk Apostolische gemeenschap

 

Je loopt er gemakkelijk aan voorbij, aan het amper 100 jaar geleden gestichte kerkgebouw aan het begin van de Lipperkerkstraat. Alleen het scherpe oog ziet in de nok van het kleine monument: het scheepje met de duif. Pas als de bezitter van dat oog de tip aanreikt is er de verrassing. Tussen de door de tand des tijds gloriearm geworden buurpanden, verraden gevel en stijl de oorspronkelijke bestemming: een huis van gebed. Er moet achter die gevel heel wat gepreekt, gelezen, geprezen, gedankt en gebeden zijn, maar nu heerste er de stilte van een moderne foto studio van Jan Schartman.

Op 12 mei 1904, kwam de Apostolische gemeente van Enschede er samen voor de officiële opening van het kerkgebouw. De nog jonge gemeenschap was in 1895 begonnen in een oude smederij aan de Mooienhofstraat. Ze telde toen enkele tientallen leden. Maar er zat na een paar jaar zoveel groei in, dat het tijd werd om naar een eigen kerkgebouw uit te zien.

 

Voor wie er te gemakkelijk aan voorbij zou lopen was er iets van een naambordje: Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de eenheid van de Apostelen, moet er ooit gestaan hebben. Maar die tekst verdween onder de verfkwast. Wat wel bleef was het scheepje met de duif geplaatst op de nok. Dat symbolische monumentje dankte zijn ontstaan aan het Bijbelverhaal over de “Ark des Behouds”. In Genesis 7 en 8 is het verhaal van de zondvloed en de rol van Noach met zijn Ark opgetekend. Noach liet na zijn lange reis in gezelschap van zijn meegenomen dieren, als verkenner een duif los om te weten te komen of de aarde weer droog was. Dat die duig met een olijftak weer terugkwam hoort bij het verhaal dat de Apostolische gemeenschap inspireerde tot de nokversiering. Het symboliseert de nieuwe gebedsruimte als een “Ark des Behouds” voor de gemeente leden. De gemeente verliet de kerk in 1951.
De kerk heeft in de loop der tijden verschillende functies gehad. Zo heeft het lange tijd gediend als kunstatelier, woonhuis en dus nu als professionele fotostudio.
Bronvermelding;
De heer en mevrouw Schartman.
De heer Arnold Fortuin [SHSEL]
De heer Ties Wiegman

 

Glas in lood ramen met de nog zichtbare dakconstructie

 

De Lipperkerkstraat, de vroegere kerkweg van het erve de Lipper gelegen in de Noord Eschmarke, gezien vanaf de hoek van de Gronausestraat. Links ziet u de kerk van de Hersteld Apostolische gemeente met daarachter een aantal winkels.