Herenhuis Hengelosestraat 42

Een monumentaal vrijstaand Herenhuis dat in 1892 als dokterswoning met aangebouwde praktijk is gebouwd. Dr. B.J. van Delden was destijds de opdrachtgever. De bouwstijl is eclectisch met neo-renaissancistische detailleringen.
Het Herenhuis is een Rijksmonument.
Op dit moment is er een Notariskantoor in het Herenhuis gevestigd.
Beschrijving van Herenhuis
Gebouwd als dokterswoning met aangebouwde praktijk
Inleiding Monumentaal vrijstaand HERENHUIS dat in 1892 als dokterswoning met aangebouwde praktijk is gebouwd in opdracht van dokter B.J. van Delden in eclectische
bouwstijl met neo-renaissancistische detaillering. De eerste steen is gelegd door P.A.v.D. en B.v.D. Het pand is gebouwd op de
fundamenten van de eerste door stoom aangedreven fabriek van de Enschedese Katoenspinnerij in Enschede. 'n Grooten Stoom, die in 1890 door brand was verwoest.
Tijdens een verbouwing in 1932 naar ontwerp van W.K. de Wijs zijn de vensters voorzien van glas-in-lood bovenlichten en is het interieur grondig gewijzigd. Van het
oorspronkelijke interieur resteert slechts een schouw in een van de voorkamers. Het pand staat op de hoek van de Hengelosestraat en Raiffeisenstraat. Omschrijving Pand
van twee bouwlagen op rechthoekig grondplan onder een afgeknot met zwarte kruispannen gedekt schilddak.
Tegen de westgevel een aangebouwde praktijkruimte van één bouwlaag onder afgeknot schilddak. De met schijnvoegen gepleisterde gevels zijn rijk gedecoreerd. De gestapelde
hoekpilasters zijn op de begane grond versierd met diamantkoppen en boven de rondlopende cordonlijst met panelen. De vensters en deuren op de begane grond hebben
eenvoudige lijsten van pilasters en daarboven een schijngevoegd fries. De verdiepingsvensters zijn gevat binnen een lijst met voluutvormige vleugelstukken en
een segmentboog beëindiging met acanthusblad op de sluitsteen. De vensters hebben glas-in-lood bovenlichten. De voorgevel (Z) telt drie vensterassen waarvan de middelste
in een risaliet dat wordt bekroond door een dakkapel met wangen en fronton. In het middenrisaliet de hoofdentree met overluifelde deur onder bovenlicht. Links van de ingang een grote vijfzijdige erker met daarop een houten balkonhekje en rechts een groot samengesteld venster met drieruits bovenlicht. De symmetrische oostgevel heeft drie vensterassen waarvan de middelste wordt geflankeerd door een gestapelde
pilasterorde als op de hoeken van het gebouw.
Boven het centrale getoogde venster met luiken de samengestelde glas-in-loodvensters van het achtergelegen trappenhuis. Op de begane grond in de achtergevel (N) links een
groot samengesteld kozijn met tuindeuren en rechts een samengesteld getoogd keukenvenster. De lage vleugel tegen de westgevel heeft eveneens gepleisterde gevels
met rijk gedecoreerde hoekpilasters en omlijste vensters.
Rechts in de voorgevel (N) een overluifelde paneeldeur onder bovenlicht. De met schijnvoeg gepleisterde segmentbogen boven de vensters zijn met elkaar verbonden via
een horizontale geprofileerde lijst. Op het dak eenvoudige dakkapellen met een frontonbekroning en drie grote gemetselde schoorstenen. Waardering Monumentaal
herenhuis van architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de eclectische bouwstijl met neo-renaissancistische detaillering
- de rijke ornamentiek van
de gevels - de uitwendige gaafheid van het gebouw
- de zeer beeldbepalende situering op de hoek van de Hengelosestraat en de Raiffeisenstraat.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Monumenten vragen geregeld om groot onderhoud. (mei 2022)