Het Van Loenshof cultureel erfgoed van Enschede.
Het van Loenshof is wellicht één van de plaatsen in de binnenstad van Enschede waar vanaf de tweede wereldoorlog ingrijpende stedelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.Het Van Loenshof was in de vorige eeuw een van de toegangspoorten tot het stadscentrum van Enschede. Het Van Loenshof is vernoemd naar de middeleeuwse havezate “Borgh Enschede” die in de omgeving van het huidige van Loenshof heeft gelegen en bewoond werd door de familie van Loen. Na de brand van 1750 werd het huis dat Van Loenshof heette, niet herbouwd. Oorspronkelijk was de straat vanaf het stadhuis tot aan de Walsstraat de van Loensstraat. In 1925 werd de naam gewijzigd in Windbrugplein terwijl de brede uitmondig van de toenmalige kerkgang [ nu Windbrugstraat] het van Loenshof heette. Ofschoon de textiel voor Enschede in de afgelopen eeuwen veel goeds heeft gebracht was er ook sprake van een stedenbouwkundige chaos met betrekking tot fabriekscomplexen. Zelfs direct naast het van Loenshof was het fabriekscomplex van de firma Gerhard Jannink & Zonen gevestigd en overal in de binnenstad waren grote fabriekscomplexen die ogenschijnlijk willekeurig en dominant in het binnenstedelijk gebied werden gebouwd. Maar aangezien ieder nadeel ook zijn voordeel heeft is er bij de sloop van verschillende textielfabrieken ruimte gecreëerd voor nieuwe bouwkundige ontwikkelingen in de binnenstad. Overigens hebben bombardementen in de tweede wereldoorlog ook letterlijk een gat geslagen in het van Loenshof met gevolg dat veel panden een naoorlogs karakter hebben.
                                                        Het Van Loenshof in de periode 1826 - 1832 naar een tekening van K.B. Nanning.

Het van Loenshof omstreeks 1940. Aan de linkerkant de Walstraat met daarnaast het in 1935 gebouwde pand van C&A. Aan het einde van het van Loenshof het gemeentehuis dat gebuwd is in de jaren 1930-1933. Aan de rechterzijde het kantoor van de A.N.W.B. met de wachthuisjes van de T.E.T.
Op deze plaats werd vroeger de dinsdagmarkt gehouden.
Het huidige Van Loenshof heeft bijzondere karakteristieke gebouwen waaronder een tweetal fraaie appartement gebouwen. Het zou dan ook niet onterecht zijn dat verschillende gebouwen met respectabele na oorlogse architectuur de status gemeentelijk monument krijgen al was het maar om dit stadsaanzicht naar de toekomst te behouden.
Op het Van Loenshof is ruimte gecreëerd waardoor de buitengevels van winkels en de woningen een eigenzinnige en solitaire plaats innemen. Het Van Loenshof zou als belangrijke verbinding tussen het  Koningsplein c.q. het Medisch Spectrum Twente en het Gemeentehuis het “Unter der Linden” van Enschede kunnen worden. Vooral vanaf het toekomstige Koningsplein ligt er nog een opdracht om het 218,19 meter lage Van Loenshof als een van de aantrekkelijkste winkelstraten van Enschede te maken.

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10