Links achter in de straat het gebouw van het Leger des Heils. [geen jaartal bekend]