Kerk Apostolisch Genootschap Enschede.
Adres: Van der Waalslaan 25
Postcode + plaats: 7535 CP Enschede
Kad. gemeente: Lonneker
Sectie + nr(s): O. 9866
Naam object: Kerk Apostolisch genootschap

Huidige functie: kerk
Datering: 1958
Architect: architecten H. Mastenbroek en J.A. de Herder
Constructie: staalconstructie van spanten met een windverband in het dakvlak
Gevels: zijgevels baksteen, voorgevel natuursteen
Dakvorm + bedekking: zadeldak
Kozijnen: hout en metaal

Waardering
De kerk van het apostolisch genootschap aan de Van der Waalslaan is van algemeen belang
vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de functionele vormgeving met traditionele
elementen die passen binnen het oeuvre van Mastenbroek en De Herder;
 is van waarde vanwege de gaafheid van de hoofdvorm van de kerk;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin
kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht en heeft cultuurhistorische
waarde als voorbeeld van een apostolische kerk in Enschede.
Deze kerk is in 2017 als gemeentelijk monument erkend.