Stadsschooltje Stadsgravenstraat
Voorheen een kleine stadsschool van belang vanwege de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen. 
Het gebouw past goed in de bestaande omgeving.
Het pand is een gemeentelijk monument.