Het belang van dit voormalig woonhuis is gelegen in het feit dat het deel uitmaakt van een rij huizen die kenmerkend zijn voor de bouwwijze in een bepaalde periode. Het gebouw is het voormalige gemeentehuis van Lonneker.
Het is een aan de rooilijn liggend vrijstaand woonhuis met lagere grijs bepleisterde aanbouw. Het gebouw is een gemeentelijk monument en op dit moment [2017] in gebruik als kantoorpand.

Gemeentehuis Enschede Lonneker 1920

Ontwerptekening