Begroting kosten & opbrengsten Monument.
De exploitatie van een monument vraagt om goed operationeel management en niet te vergeten financieel management. Vaal zien we dat een boekhouding is uitbesteedt en daarbij gaat het vooral om de registratie van de kosten en opbrengsten en de jaarrekening.
Wij adviseren monumenteigenaars om jaarlijks een begroting te maken van de te verwachte kosten en opbrengsten
Het opstellen van een jaarbegroting is een belangrijke maar ook zorgvuldige activiteit. Het blijft echter een inschatting van de kosten en opbrengsten die u zo nauwkeurig mogelijk moet benaderen. Een begroting loopt meestal parallel met het kalenderjaar.
In de meeste gevallen zal een concept begroting worden opgesteld waarin alle kostenposten zijn vermeld. Kostenplaatsen geven een definitie van de soort kosten die u aanmerkt voor uitgaven en opbrengsten. Uiteraard wordt rekening gehouden met de kosten van voorgaande jaren maar wordt ook een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor het toekomstige boekjaar.
Het gaat natuurlijk bij het opstellen van een begroting vooral om de volledigheid van alle kosten en opbrengsten. In het volgende boekjaar kunnen zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op het kostenpatroon zoals;
* Verhoging van de taxatiewaarde van het gebouw met als gevolg een verhoogde premie van de opstalverzekering.
* Gewijzigd onderhoud op gebouw of installaties.
* Lagere renteopbrengst in verband met afnemend saldo.
* Gewijzigde belastingtarieven, etc. etc.
Bij subsidieaanvragen dient u altijd een boekhouding c.q. jaarrekening van het cultureel erfgoed te overleggen. Een begroting is de basis van de boekhouding en vraagt vooral om budgetdiscipline van de eigenaar in het lopende boekjaar.
Wij hebben voor u een Excel rekenblad gemaakt met een Model Begroting die u heel gemakkelijk kunt aanpassen aan de eisen van uw cultureel erfgoed. Let er wel op dat u het rekenblad beveiligd zodat u er zeker van bent dat de rekenkundige uitkomsten ook daadwerkelijk kloppen.
Klik hieronder voor de model begroting: Kopie van Model begroting 2017.