Kwaliteitstoets op monumentensubsidie.
Nieuwsbericht | 18-12-2018 |
Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek. Door de wijziging kan er een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is; het onderhoud van de monumentale onderdelen van monumenten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven waardoor dit mogelijk wordt.
Minister Van Engelshoven: “Dit is een belangrijke stap om ons erfgoed te behouden en aantrekkelijk te houden voor bezoekers en bewoners. Overal in Nederland zijn molens, kastelen, archeologische vindplaatsen, woonwijken en landschappen. Deze monumenten houden de geschiedenis actueel en raken mensen. Zij vertellen verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. We geven hen dan ook graag door aan toekomstige generaties.”
Schilderwerk, dakherstel, kozijnen herstellen
Met de subsidie kunnen bewoners onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren. Eigenaren kunnen elk jaar na afloop van het onderhoud subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsiabel bedrag.
Niet-woonhuizen
Daarnaast krijgen Rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen meer subsidie voor het onderhoud. Eigenaren krijgen vanaf 2019 een bijdrage van 60% voor monumentaal onderhoud. Op dit moment is dat 50%.
De verhoging naar 60% geldt alleen voor nieuwe aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50% subsidie.
Simpel en laagdrempelig
De wijzigingen zijn opgesteld na vele gesprekken met deskundigen, organisaties en private eigenaren van monumenten. Mede door hun inbreng blijft de aanvraag door monumentenbewoners simpel en laagdrempelig.
Bron: Rijksoverheid.

Schrappen Monumentenaftrek uitgesteld naar 1 januari 2019
Bent u de particuliere eigenaar van een monumentenpand dat hoognodig een likje verf kan gebruiken of noodzakelijke reparaties moet ondergaan? In dat geval heeft u geluk; ook in 2018 blijft de fiscale aftrek voor het onderhoud van uw monumentenpand bestaan. Het plan om de Monumentenaftrek te schrappen, is opnieuw uitgesteld – naar 1 januari 2019.
Eigenaars van monumentenpanden mogen bepaalde onderhoudskosten aan het pand in de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Van die kosten die u redelijkerwijs moet maken om het pand in bruikbare staat te houden (of te herstellen), is 80 procent aftrekbaar. Wel zijn er enkele voorwaarden:
  • U bent eigenaar van het pand. Het maakt niet uit of u zelf in het pand woont of niet.
  • Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Of het is nog niet ingeschreven, maar al wél definitief aangewezen als beschermd monument.
  • U hebt de onderhoudskosten betaald in het jaar waarover u aangifte doet.
 
Wat is precies aftrekbaar?
  • De Belastingdienst definieert onderhoudskosten als kosten die u moet maken om uw pand in goede staat te houden. Bijvoorbeeld voor reparaties of schilderwerk.
  • Maar ook de kosten voor achterstallig onderhoud mogen worden afgetrokken. Kosten voor de verbetering van uw monument mag u helaas niet aftrekken, bijvoorbeeld bij de uitbreiding of modernisering van uw pand.
  • Eigenaarslasten en afschrijvingen zijn evenmin aftrekbaar. Het voornemen om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting te schrappen – en te vervangen door een subsidieregeling voor onderhoud – is nu opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2019.